TRIGGER POINTS Są to punkty spustowe. To niewielkie obszary w obrębie powięzi mięśnia lub brzuśca mięśniowego, które wykazują się nadwrażliwością. Powodują ból o charakterze rzutowym lub promieniującym, który pojawia się pod wpływem nacisku. Punkty spustowe nie zawsze są stałe, nie mają jednej lokalizacji.