Terapia manualna Zwana inaczej medycyną manualną. Umożliwia rehabilitację odwracalnych zaburzeń funkcji narządu ruchu. Przy pomocy analizy funkcjonalnej terapeuta ocenia okolicę zaburzenia, stopień jego zaawansowania, aby potem poprzez techniki mobilizacji, manipulacji oraz technik stabilizujących stara się usunąć występujące zaburzenia.