OSTEOPATIA
Osteopatia jest metodą diagnozowania i leczenia manualnego.Metoda powstała w Stanach Zjednoczonych jej twórcą był lekarz Andrew Taylor Still.To właśnie osteopatii zawdzięczamy skuteczność naszej pracy. Osteopatia jest po to, aby wspomagać organizm do samoleczenia. Poprzez precyzyjne i delikatne manipulacje stawów, techniki rozluźniania mięśni, więzadeł i struktur nerwowych terapeuta jest w stanie wejść niejako w dialog z ciałem pacjenta pobudzając go do samoleczenia. To odróżnia osteopatę od kręgarza.

 

TERAPIA MANUALNA
Zwana inaczej medycyną manualną. Umożliwia rehabilitację odwracalnych zaburzeń funkcji narządu ruchu. Przy pomocy analizy funkcjonalnej terapeuta ocenia okolicę zaburzenia, stopień jego zaawansowania, aby potem poprzez techniki mobilizacji, manipulacji oraz technik stabilizujących stara się usunąć występujące zaburzenia.

 

MC KENZIE
Metoda diagnozowania i leczenia bólu kręgosłupa. Podstawą metody jest wykorzystanie odpowiedniego dla danego pacjenta ruchu leczniczego. W metodzie tej duży nacisk kładziemy na edukację pacjenta oraz profilaktykę.

 

NEUROMOBILIZACJE
Zasadą postępowania terapeutycznego w tej metodzie jest ocena napięć w obwodowym układzie nerwowym oraz likwidacja zaburzeń napięć traktów nerwowych i ich okolic, likwidacja zaburzeń ruchomości wewnątrz nerwu (patoneuromechaniki). Bardzo skuteczna metoda leczenia nerwobóli, bóli mięśniowych, bólu głowy.

 

KINESIO TAPING
Metoda rehabilitacji przy wykorzystaniu specjalistycznych plastrów kinesio tex, które swoją strukturą zbliżone są do struktury skóry (grubość, rozciągliwość). Plastry kinesio tex oddziaływają na mięśnie, powięź, stawy, układ nerwowy i limfatyczny. Ważną rolę odgrywa odpowiedni sposób naklejenia plastra. Metoda ta doskonale sprawdza się jako uzupełnienie innych metod terapeutycznych.

 

SONOFEEDBACK
Metoda wykorzystująca USG w terapii indywidualnej pacjenta. Pozwala na bieżące monitorowanie pracy z pacjentem, pokazuje jak zachowują się struktury objęte terapią, co jest pomocne dla fizjoterapeuty oraz pacjenta. Metoda ta pozwala zwiększyć świadomość ciała oraz skraca czas rekonwalescencji.

 

TRIGGER POINTS
Są to punkty spustowe. To niewielkie obszary w obrębie powięzi mięśnia lub brzuśca mięśniowego, które wykazują się nadwrażliwością. Powodują ból o charakterze rzutowym lub promieniującym, który pojawia się pod wpływem nacisku. Punkty spustowe nie zawsze są stałe, nie mają jednej lokalizacji.

 

VISCERAL THERAPY
Metoda polegająca na pracy z organami wewnętrznymi, a zwłaszcza z narządami jamy brzusznej. Dzięki temu można równocześnie pracować ze wszystkimi organami. Terapia wisceralna pozwala poprawić obieg i przepływ krwi i limfy, czym przyczynia się do likwidowania zastojów żylnych i limfatycznych.

 

CRANIOSACRAL THERAPY
To terapia czaszkowo-krzyżowa. Ma za zadanie przywrócenie naturalnego, wzajemnego ruchu kości czaszki i elastyczności membran otaczających mózgowie. Może być także stosowana lokalnie, np. w obrębie barku, stopy czy stawu kolanowego.

 

MUSCLE ENERGY TECHNIQUES
Są wykorzystywane w terapii układu mięśniowo-szkielwtowego lub skróceniu wybranych mięśni przy dysfunkcjach stawów. Polegają na izomerycznej pracy mięśnia przeciwko stawianemu oporowi.

 

GENERAL OSTEOPATHIC TREATMENT (GOT)
Czyli ogólny zabieg osteopatyczny. To sposób badania i leczenia, biorący pod uwagę całe ciało, które funkcjonuje jako jednolita struktura podczas płynnego schematu działania. GOT wpływa na fizjologię komórkową, przepływ płynów, balans neurologiczny, modulację układu nerwowego, a także przepływ krwi.

 

FASCIAL THERAPY
Terapia powięziowa. Powięź to tkanka łączna otaczająca każdą komórkę ciała, stanowiąc trójwymiarowe zewnętrzne pokrycie całego organizmu. Powięź stabilizuje elementy, które otacza, a także stanowi połączenie mięśni z układem kostnym. Umożliwia również przemieszczanie się narządów względem innych struktur organizmu