Zajmujemy się rehabilitacją w przypadkach:

  • dolegliwości pourazowych (skręcenia, złamania)
  • bóli ścięgien i wiązadeł
  • dolegliwości wywołanych przez zmiany zwyrodnieniowe
  • dolegliwości wywołanych uprawianiem sportu

kolonoW przypadku urazu aparatu mięśniowo-więzadłowego w okolicy stawu kolanowego uszkodzeniu ulegają najczęściej więzadła krzyżowe (mieszczące się wewnątrz stawu), więzadło poboczne piszczelowe, które jest częścią torebki stawowej (strona przyśrodkowa stawu) oraz więzadło poboczne strzałkowe (strona zewnętrzna stawu).

 

staw kolanowy

Rehabilitacja w przypadku zmian zwyrodnieniowych stawu kolanowego i rzepkowo-udowego, polega na poprawie jakości ruchu w stawie, poprawie ślizgu stawowego oraz stabilizacji tych parametrów. Dla pacjenta oznacza to ogromną poprawę komfortu życia, znaczne zmniejszenie bólu bez konieczności wykonania zabiegu operacyjnego.

Charakterystyczne ustawienie osiowe stawu kolanowego (kość udowa ustawiona jest na kości piszczelowej) powoduje, że na sprawne funkcjonowanie kolana ma duży wpływ staw skokowy (od dołu) i staw biodrowy (od góry). Jakiekolwiek nieprawidłowości w ustawieniu będą powodowały zaburzenia mięśniowo-więzadłowe w okolicy kolana. Tego typu dolegliwości często występują np. u osób z chorobą zwyrodnieniową stawu biodrowego.