General Osteopathic Treatment (GOT) Czyli ogólny zabieg osteopatyczny. To sposób badania i leczenia, biorący pod uwagę całe ciało, które funkcjonuje jako jednolita struktura podczas płynnego schematu działania. GOT wpływa na fizjologię komórkową, przepływ płynów, balans neurologiczny, modulację układu nerwowego, a także przepływ krwi.