Fascial therapy Terapia powięziowa. Powięź to tkanka łączna otaczająca każdą komórkę ciała, stanowiąc trójwymiarowe zewnętrzne pokrycie całego organizmu. Powięź stabilizuje elementy, które otacza, a także stanowi połączenie mięśni z układem kostnym. Umożliwia również przemieszczanie się narządów względem innych struktur organizmu.